Vrácení zboží a reklamace

 

VRÁCENÍ

Na základě ustanovení § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. K odstoupení od smlouvy využijte písemné žádosti, kterou po kompletním vyplnění přiložte k vrácenému zboží. Žádost naleznete zde.

Co je potřeba udělat?

Jestliže chcete odstoupit od uzavřené smlouvy, tedy vrátit zboží bez udání důvodu, zašlete do 14 dnů od převzetí zásilky toto zboží spolu s žádostí doporučeně zpět na adresu WHITE ORCHID s.r.o., Slunečná 266, 252 19 Drahelčice. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení, kompletní, nepoužité a nepoškozené a doporučujeme zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či úplnému zničení.

Peníze za zboží Vám vrátíme včetně poštovného a balného nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v plné výši kupující.

 

REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve emailem na adresu info@whiteorchid.cz, doporučeně písemně bez zbytečného odkladu. Reklamace musí obsahovat popis zjištěných závad a jejich projevů. Po uplynutí třídenní lhůty k reklamaci, nebude reklamace brána v potaz. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného používání, nesprávného skladování (např. dlouhodobé vystavení slunečnímu záření a teplotám vyšším než 25°C) a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Žádost naleznete zde.

Co je potřeba udělat?

Reklamované zboží s přiloženým dokladem o koupi a vyplněným formulářem zasílejte, prosím, na adresu WHITE ORCHID s.r.o., Slunečná 266, 252 19 Drahelčice. Neakceptujeme reklamace poslané na dobírku  a doporučujeme zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či úplnému zničení. 

Zboží vracíte na vlastní náklady. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do 14 dnů od obdržení vráceného zboží (částka zaplacena za poštovné se nevrací). Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V případě, že zboží, které kupující reklamuje, nemá vadu nebo se na něj záruka nevztahuje, je povinen uhradit náklady spojené s dopravou a vyřízením reklamačního procesu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.