Vrácení zboží a reklamace

VRÁCENÍ / VÝMĚNA

Na základě ustanovení § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. K odstoupení od smlouvy je potřeba využít formuláře, který po kompletním vyplnění přiložte k vrácenému zboží spolu s kopií objednávky či faktury.  

Formulář naleznete zde:

Tiskopis - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy WHITE ORCHID

 

Co je potřeba udělat?

Jestliže chcete odstoupit od uzavřené smlouvy, tedy vrátit zboží bez udání důvodu nebo produkt vyměnit, zašlete do 14 dnů od převzetí zásilky zboží spolu s formulářem a kopií objednávky či faktury zpět na adresu WHITE ORCHID s.r.o., Slunečná 266, 252 19 Drahelčice. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení, kompletní, nepoužité a nepoškozené a doporučujeme zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či úplnému zničení.

Peníze za zboží vám vrátíme včetně poštovného a balného nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v plné výši kupující.

Pokud si chcete proces odeslání zjednodušit, nabízíme vám zaslání balíčku přes Zásilkovnu, kdy náklady na dopravu nehradíte v okamžiku podání zásilky, ale budou vám následně strženy z hodnoty vratky.  Cena, která vám bude stržena za dopravu, odpovídá vždy aktuální ceně doručení Zásilkovny na pobočku.

Jak to funguje? Zabalený balíček odevzdáte na nejbližší pobočce Zásilkovny a obsluze zadáte kód 99309567. Pracovník si sám vytiskne adresní štítek, balíček nám zašle a vy se dále nemusíte o nic starat.

 

REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte nám zjištěné vady bez zbytečného odkladu co nejdříve emailem na adresu info@whiteorchid.cz. Reklamace musí obsahovat popis zjištěných závad a jejich projevů. Po uplynutí třídenní lhůty k reklamaci, nebude reklamace brána v potaz. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného používání, nesprávného skladování (např. dlouhodobé vystavení slunečnímu záření a teplotám vyšším než 25°C) a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Co je potřeba udělat?

1. Vytiskněte si vaši objednávku nebo fakturu a vyplňte přiložený reklamační formulář. 

Formulář naleznete zde:

Tiskopis - Formulář pro reklamaci zboží WHITE ORCHID

 

2. Formulář spolu s objednávkou nebo fakturou přiložte k reklamovanému zboží a zabalte, prosím, do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či úplnému zničení.  

3. Balíček odevzdejte na nejbližší pobočce Zásilkovny a obsluze zadejte kód 99309567. Pracovník si sám vytiskne adresní štítek, balíček nám zašle a Vy se dále nemusíte o nic starat.

Nebo lze reklamované zboží s přiloženým dokladem o koupi a vyplněným formulářem zaslat na adresu WHITE ORCHID s.r.o., Slunečná 266, 252 19 Drahelčice. Neakceptujeme reklamace poslané na dobírku. V tomto případě zboží vracíte na vlastní náklady. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do 14 dnů od obdržení vráceného zboží (částka zaplacena za poštovné se nevrací). Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V případě, že zboží, které kupující reklamuje, nemá vadu nebo se na něj záruka nevztahuje, je povinen uhradit náklady spojené s dopravou a vyřízením reklamačního procesu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.