Vrácení zboží a reklamace

 

VRÁCENÍ

Na základě ustanovení § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. K odstoupení od smlouvy je potřeba využít písemné žádosti, kterou po kompletním vyplnění přiložte k vrácenému zboží. Formulář naleznete zde.

Co je potřeba udělat?

Jestliže chcete odstoupit od uzavřené smlouvy, tedy vrátit zboží bez udání důvodu, zašlete do 14 dnů od převzetí zásilky zboží spolu s žádostí zpět na adresu WHITE ORCHID s.r.o., Slunečná 266, 252 19 Drahelčice. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení, kompletní, nepoužité a nepoškozené a doporučujeme zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či úplnému zničení.

Peníze za zboží Vám vrátíme včetně poštovného a balného nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v plné výši kupující.

 

REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte nám zjištěné vady bez zbytečného odkladu co nejdříve emailem na adresu info@whiteorchid.cz. Reklamace musí obsahovat popis zjištěných závad a jejich projevů. Po uplynutí třídenní lhůty k reklamaci, nebude reklamace brána v potaz. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného používání, nesprávného skladování (např. dlouhodobé vystavení slunečnímu záření a teplotám vyšším než 25°C) a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Co je potřeba udělat?

1. Vytiskněte si Vaši objednávku nebo fakturu a vyplňte přiložený reklamační formulář. 

Formulář naleznete zde.

2. Formuláře přiložte k reklamovanému zboží a zabalte, prosím, do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či úplnému zničení.  

3. Balíček odevzdejte na nejbližší pobočce Zásilkovny a obsluze zadejte kód 99309567. Pracovník si sám vytiskne štítek, balíček nám zašle a Vy se dále nemusíte o nic starat.

Nebo lze reklamované zboží s přiloženým dokladem o koupi a vyplněným formulářem zaslat na adresu WHITE ORCHID s.r.o., Slunečná 266, 252 19 Drahelčice. Neakceptujeme reklamace poslané na dobírku.

Zboží vracíte na vlastní náklady. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do 14 dnů od obdržení vráceného zboží (částka zaplacena za poštovné se nevrací). Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V případě, že zboží, které kupující reklamuje, nemá vadu nebo se na něj záruka nevztahuje, je povinen uhradit náklady spojené s dopravou a vyřízením reklamačního procesu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.